imatge de capçalera

Plurilingüisme

L'anglès ha de ser una llengua amiga i present en la vida diària. Per això, a la Les Alzines, hem deixat de veure l'anglès com una assignatura  per establir aquest idioma com a vehicle natural de comunicació diària a l'escola, en altres assignatures, presentacions, conferències...


An Irish Experience


Les alumnes de 6è, 1r ESO i 2n d'ESO tenen l'oportunitat de cursar un dels trimestres escolars a Irlanda convivint amb una família nativa mentre continuen els seus estudis en una escola de Dublín.

Durant la seva estada, les alumnes tenen l'oportunitat de conèixer de primera mà els costums del país reforçant així la seva comprensió i expressió oral així com l'ús de la gramàtica. Un preceptor/a de la Institució Les Alzines realitza un seguiment dels seus avanços facilitant així l'aprenentatge i adaptació.

El programa es va iniciar fa més de 20 anys i hi participen una vintena d'alumnes cada curs.


Anglès: oratòria i interpretació

Anglès: oratòria i interpretació


Potser el primer indicador d'èxit és poder comunicar-se oralment en contextos acadèmics, laborals i culturals al voltant del món. És per això que en Les Alzines apostem per treballar l'oratòria i interpretació en anglès.

Durant el curs, les  alumnes de Primària i ESO preparen diferents festivals i espectacles en anglès (musicals, Festivals de Cine...), que després representen davant les famílies i la resta d'estudiants. A través d'aquestes activitats interdisciplinàries, els alumnes  tenen l'oportunitat de gaudir de la interpretació i la música en anglès, treballant especialment l'entonació, pronunciació i fluïdesa a l'hora de parlar l'idioma.

CLIL: assignatures en anglès

CLIL: assignatures en anglès

Continuant amb la dinàmica d'ensenyament de la llengua estrangera que s'inicia en l'etapa d'Infantil, a Primària les iniciatives i projectes emmarcats dins de l'assignatura d'anglès tenen un paper principal. El projecte CLIL (Content and Language Integrated Learning) engloba l'oferta d'assignatures curriculars que s'imparteixen:

  • Des dels primers anys d'escolarització a Infantil, els petits cursen l'assignatura de Arts & Crafts i Phonics en anglès sumant un total de 8 hores setmanals.
  • A la Primària s'ofereixen les assignatures de Science i ICT (Information and Communication Technology) en anglès que juntament amb les hores de llengua estrangera sumen un total de 8 hores setmanals.
  • A Secundària s'ofereixen diverses assignatures en anglès com Biology & Geology i Communication Studies. Juntament amb les hores de llengua estrangera i les de preparació específica d'exàmens oficials de Cambridge i Oxford, sumen també prop de 7 hores setmanals.


Projecte Anglès


Aquest projecte s'aplica en totes les aules d'Educació Infantil i ofereix als nostres alumnes l'oportunitat d'aprendre del seu entorn amb els cinc sentits segons el mètode "Active Learning". Així, els alumnes d'entre 0 i 5 anys aprenen de forma lúdica en un entorn condicionat que els motiva i els porta a gaudir de l'aprenentatge de l'anglès.

Amb aquest mètode, al llarg de tot el dia, l'anglès continua adquirint importància: en el menjador, a la classe, al pati....

La introducció de l'anglès des de les primeres edats de manera progressiva facilita molt el seu aprenentatge i, per això des de la Institució Les Alzines, oferim l'oportunitat d'aprendre de forma lúdica i amable amb una àmplia varietat d'activitats.

L'anglès des de ben petits

L'anglès des de ben petits

A  Les Alzines  som conscients que l'anglès té un paper fonamental en el procés d'aprenentatge i, per això, des de Llar d'Infants procurem que els nens i nenes creixin adaptant-se al vocabulari per facilitar la comprensió de la llengua estrangera mitjançant diferents projectes i rutines diàries.

Cadascuna de les unitats didàctiques es presenten amb diferents materials i es proposen activitats diverses mitjançant les quals els més petits de l'escola, posen en pràctica el que han après jugant, cantant, etc.

Totes aquestes activitats es reforcen amb les RUTINES DE CLASSE:

  • Corner Routine: cada dia les professores donen la benvinguda als alumnes.
  • The Topic's Bag: canten i juguen amb objectes relacionats als coneixements treballats.
  • Multimèdia Feature: escolten contes en anglès en la pissarra digital.
  • Practising and Producing: repeteixen i interioritzen el vocabulari.

Així l'aprenentatge de l'anglès en l'etapa d'Infantil es desenvolupa en tres fases: PRESENTAR-PRACTICAR-PRODUIR

El nostre mètode d'ensenyament de l'anglès

 El nostre mètode d'ensenyament de l'anglès

Inspirar i involucrar, aquestes són les màximes pedagògiques del departament d'anglès de Les Alzines. Suscitar en els nostres alumnes el desig i la inquietud d'aprendre una llengua estrangera i animar-los a ser els principals protagonistes del seu aprenentatge; tot això a través d'una immersió lingüística total.

Durant els més de 40 anys de vida de la nostra escola, ens hem reinventat contínuament per optimitzar l'aprenentatge de l'anglès. El secret de l'èxit, demostrat tant en les proves IAQSE, Selectivitat i exàmens oficials de Cambridge, es concreta en fer servir  l'anglès en comptes de només estudiar-ho. Per aprendre a parlar amb comoditat aquest idioma requerit —cada vegada més—en moltes carreres de les universitats europees, hem d'anar més enllà del seguiment d'un llibre de text en diferents assignatures. Els alumnes han de trobar-se en situacions on hagin de parlar l'idioma de forma natural.

Altres llengües estrangeres

Altres llengües estrangeres

A Les Alzines cerquem suscitar en els nostres alumnes el desig i la inquietud d'aprendre una llengua estrangera i animar-los a ser els principals protagonistes del seu aprenentatge; tot això a través d'una immersió lingüística total.

A més, conscients de la importància de conèixer una segona llengua estrangera, la nostra oferta d'activitats extraescolars compta amb classes d'Alemany i Francès en diferents nivells: el francès s’ofereix com a activitat extraescolar de P5 fins a 6è de primària i a partir d’ESO es preparen per poder obtenir el certificat DELF. A 1r d’ESO les alumnes poden escollir una segona llengua estrangera: francès o alemany. I a Batxillerat es poden cursar com a extraescolars per aprofundir i obtenir un certificat.

A més, com a activitat extraescolar s’imparteix rus i xinès. 


Conversa amb nadius

Conversa amb nadius

Per tal de millorar la dimensió comunicativa de l'anglès, a cada curs, de totes les etapes de l'escola, hi ha una auxiliar de conversa nadiva de l'empresa Meddeas que es dedica a fer estones de conversa; de manera que l’alumnat es familiaritza amb aquest idioma més enllà dels llibres.

Es promouen les expressions orals i treballs i exposicions en grups cooperatius.

Exàmens oficials

Exàmens oficials

Totes aquestes iniciatives són un punt clau per a les alumnes que es preparen per presentar-se als exàmens de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) i de Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages).

Preparem les nostres alumnes per a treure's el First a 4t d'ESO i entre l'últim any de l'ESO i el 1r de Batxillerat, la majoria de les nostres alumnes obtenen el First Certificate de Cambridge.

Des del Departament de Llengües estrangeres de Les Alzines, s'anima i prepara a l'alumnat per participar en aquestes proves reconegudes internacionalment. D'aquesta manera es promou i facilita que els alumnes i les alumnes acabin els seus estudis havent obtingut un títol Oficial d'Anglès.

Portal d'admissions

Si vols més informació, concerta una entrevista o visita l'escola;
trobaràs tot això i molt més al nostre portal d’admissions.

Treballa amb nosaltres

Vols treballar a la Institució Les Alzines?

Envia'ns el teu CV