Secundària

La posada en pràctica de les competències adquirides i el descobriment dels propis talents.
Dos factors clau d’aquesta etapa en la qual els nostres alumnes inicien el seu camí cap al món universitari.

Coneixements i valors

L’etapa de l’educació secundària obligatòria proporciona a totes les noies i noies una educació que els permet assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les competències culturals i socials relatives a l’expressió i la comprensió oral, l’escriptura, el càlcul i la resolució de problemes de la vida quotidiana.

També contribueix a educar per a la igualtat de drets i oportunitats, l’autonomia personal, la coresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural.

L’educació secundària obligatòria garanteix la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i noies que cursen aquesta etapa.


Portal d'admissions

Si vols més informació, concerta una entrevista o visita l'escola;
trobaràs tot això i molt més al nostre portal d’admissions.

Treballa amb nosaltres

Vols treballar a la Institució Les Alzines?

Envia'ns el teu CV