Aprenentatge Cooperatiu

El treball individual esdevé una oportunitat per aconseguir un objectiu comú amb els membres d'un equip.

A Les Alzines donem molta importància, a més de la interacció professor-alumne, al treball en equip. Des del punt de vista intel·lectual, la relació entre iguals és el més adequat per promoure el veritable intercanvi d'idees i la discussió.

D'aquesta forma, tots els nens i nenes es comprometen a respectar-se, escoltar-se i ajudar-se a resoldre dubtes: aprendre a escoltar-se, mostrar interès i motivació per descobrir el que coneixen els companys, arribar a petits acords, dominar les pròpies emocions per resoldre petits conflictes, respectar el torn, expressar-se adequadament per transmetre una idea, indicar solucions, etc.

Aquests són alguns dels reptes diaris per a els nostres alumnes. Són oportunitats que s'ofereixen des de l'inici de la seva educació, per adquirir les habilitats de comunicació i socials que els permetrà contribuir en la seva societat.