imatge de capçalera

Atenció a la diversitat

La tasca principal del Departament d’Atenció a la Diversitat (DAD) de Les Alzines consisteix en orientar i acompanyar la comunitat educativa del Centre (professorat, alumnat i famílies) en el seu pas per l’escola des d’una mirada global i inclusiva.

El DAD coopera amb el professorat tant per potenciar el desenvolupament integral i el creixement personal de l’alumnat, com per ajustar el procés d’ensenyament-aprenentatge segons el seu ritme, necessitats i característiques.

En conjunt, vetlla pel seu benestar socioemocional i el de les seves famílies amb la voluntat de promoure una comunitat educativa acollidora.