Cultura de pensament

Model VESS: Un projecte per a la innovació

Aquest model, - que s'emmarca dins del projecte pedagògic Aude!—, és una eina metodològica per crear cultures de pensament a l'aula i contextos significatius i rics en oportunitats pel desenvolupament integral dels alumnes.

VESS s’inspira en la metodologia del Visible Thinking de Harvard, la pedagogia de Reggio Emilia i va néixer amb l'objectiu d'educar persones íntegres i felices.

Aquest model incorpora les novetats que aporta la recerca en neuro-educació, psicologia i pedagogia. Des de ja fa uns anys, el professorat de la Institució Les Alzines es forma en metodologies pedagògiques avançades i les aplica amb èxit a les seves aules, convertint l’aprenentatge en una gran aventura diària per a cada alumne i cada família.  

El model VESS és el resultat de més de 25 anys de recerca per part dels professionals d’Edu1st.