Psicomotricitat

A través del moviment, els alumnes van organitzant mentalment el món exterior que els envolta

La importància del desenvolupament psicomotriu és inqüestionable. A través del moviment, els alumnes van organitzant mentalment el món exterior que els envolta. A l'aula de psicomotricitat adquireixen nocions espacials, temporals, de lateralitat, relatives al seu cos, als objectes, a situacions que els faciliten l'adquisició de nous aprenentatges i al desenvolupament de les seves capacitats.

Es tracta de dotar a l'alumnat de les competències, destreses, hàbits i actituds que puguin facilitar la seva posterior adaptació a l'Educació Primària. Per a això, a Les Alzines, es té en compte el desenvolupament personal de cada alumne, tan físic, psíquic i emocional.