Educar per innovar

Un projecte innovador per a grans emprenedors

Un dels projectes més destacats de Les Alzines  és Educar x Innovar (ExI), que va començar a aplicar-se durant el curs 2013-2014.

El projecte, en el qual ha col·laborat molt activament Donna Pace, està format per 13 professores de diferents etapes - des de la Guarderia fins a Batxillerat - amb l'objectiu de programar, aplicar i avaluar projectes emprenedors i innovadors (emprenovació).

Donna Pace és la màxima exponent del Dr. Edward de Bono a Espanya, directora de DP& ASSOCIADOS i una de les millors expertes europees en  implantar la creativitat al món educatiu, empresarial i de l'administració pública. Aquests projectes parteixen del contingut curricular i estan dissenyats per desenvolupar el pensament creatiu i l'actitud emprenedora, amb l'objectiu de preparar a les alumnes cap a la presa de decisions i la resolució de problemes o conflictes. Tots els projectes plantegen un repte i acaben amb un producte sempre seguint un procés guiat per la tècnica dels Sis barrets per pensar d'Edward de Bono.

Aquest projecte té per objectiu involucrar algunes de les línies d'actuació de Les Alzines en una mateixa activitat com per exemple: les intel·ligències múltiples, les competències bàsiques, l'aprenentatge cooperatiu i les diferents habilitats de pensament. El centre, a més, és pioner a Catalunya i a tota Espanya en la implementació d'aquesta tècnica.