Tempus Mundi

Literatura Universal, creativitat i il·lusió per aprendre

La representació teatral per part de l'alumnes de 1r de Batxillerat de Les Alzines és ja una tradició que s'espera any rere any. Aquest projecte integrat en l'assignatura de Literatura Universal és una eina per acostar el món dels grans autors de la història a les aules.

D'aquesta manera i a través d'un projecte multidisciplinari es treballen —de manera informal i en un entorn diferent al de l'aula— aspectes de formació acadèmica i humana (ordre, treball en equip, adquisició de responsabilitats, aspectes artístics i de coordinació, organització personal…) alhora que es segueixen desenvolupant aspectes acadèmics a través de la metodologia de les intel·ligències múltiples.