Musinfant

La música com a eina per al desenvolupament intel·lectual, auditiu i sensorial.

Sent conscients de la importància de la música en el desenvolupament intel·lectual, auditiu, sensorial, de la parla i motriu dels més petits, a Les Alzines estem duent a terme aquest projecte musical amb els nens i nenes de 0 a 3 anys.

Mensualment dues educadores de música vénen a l'escola a fer una sessió de música amb els alumnes aportant a les professores del centre més recursos i idees per treballar la música amb els nens. L'objectiu d'aquest projecte és treballar la música com a mitjà d'aprenentatge, com a instrument per encuriosir el nen, treballant capacitats bàsiques com l'atenció, la percepció sonora i la memòria rítmica i melòdica.