SUMA'T

Descobrint les matemàtiques

A Les Alzines, viure les matemàtiques consisteix a cridar l'atenció dels alumnes cap a la relació espacial dels objectes, les propietats geomètriques dels mateixos, cap a les línies, superfícies i grandàries. D'aquesta manera, se'ls obre un nou horitzó i es produeix el descobriment del fascinant món de les coses. I és que, quantes més oportunitats donem per experimentar, observar i reflexionar sobre el món que els envolta, millor serà el seu aprenentatge.

És per això que a Educació Infantil hem engegat el nostre propi projecte de matemàtiques que fomenta l'aprenentatge a partir de l'estimulació primerenca, les intel·ligències múltiples i el treball cooperatiu. Aquests factors permeten i milloren la interiorització dels diferents coneixements oferint l'oportunitat de presentar un concepte matemàtic des de diferents perspectives que s'adaptin a la diversitat de l'aula.

Així, aconseguim l'objectiu d'apropar les matemàtiques a les aules d'Infantil fent-los partícips i protagonistes dels seu propi aprenentatge. A més, la presentació de reptes intel·lectuals afavoreix també el que els alumnes hagin de, a partir del treball en equip, desenvolupar estratègies mentals per a la seva resolució. Els daus, la taula numèrica, els ,bits, les fitxes i els elements de l'entorn formen part del material utilitzat.