Projecte guia

Al llarg dels primers anys el nadó, està en constant progrés i evolució del seu control postural i la seva mobilitat

Aquesta proposta metodològica dóna molta importància al treball neuronal a través de la captació d’estímuls sensorials i l’organització d’aquests en la ment. S’inspira en els estudis de Glenn Doman i Karl Delacato.

Aprofita els períodes sensitius d’aquestes edats per potenciar al màxim la memòria de la persona i té una concepció molt global de l’aprenentatge que deriva de la connexió entre la motricitat i la intel·ligència.