Batxillerat Internacional

Les alumnes que cursen l’IB a la Institució Les Alzines durant el segon any poden sol·licitar l’acreditació del títol de l’IB a UNEDasiss

Itinerari curricular reconegut a nivell mundial que ofereix un programa acadèmic i educatiu d'alta qualitat.

Les alumnes que cursen l'IB a la Institució Les Alzines poden accedir a les universitats públiques catalanes amb la millor nota dels dos batxillerats cursats.

A la Institució Les Alzines oferim el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (IB) des del 2008. Les alumnes que cursen l’IB a la Institució Les Alzines obtenen una doble titulació de batxillerat.

Per una banda, el Batxillerat Nacional (vàlid per accedir a les universitats públiques catalanes després de cursar la Selectivitat) i per l’altra el Batxillerat Internacional (vàlid per accedir a universitats estrangeres). A més, si es realitza l’acreditació amb UNEDasiss, el títol de l’IB és vàlid també per accedir a les universitats públiques de tot l’Estat espanyol, incloent les catalanes.


Metodologia:

 • Grups molt reduïts en moltes de les matèries de modalitat.
 • Es busca principalment el raonament de tots els procediments, el treball col·laboratiu i participatiu.
 • Domini de les eines i tecnologies pròpies de cada matèria de modalitat.
 • Les alumnes poden escollir fer l’horari compactat (de 8h a 16:45 amb dues tardes lliures) o fer l’horari no compactat (de 9 a 16:45 tots els dies).


Doble via d’accés a les universitats catalanes:

Les alumnes que cursen l’IB a la Institució Les Alzines durant el segon any poden sol·licitar l’acreditació del títol de l’IB a UNEDasiss, d’aquesta manera el títol és reconegut també en les universitats públiques de tot l’estat espanyol. Amb aquesta acreditació, quan facin la inscripció a les universitats catalanes, a través d’Unportal de la Generalitat de Catalunya, els hi comptabilitzarà, per l’accés a la universitat pública catalana, la nota més alta obtinguda. L’acreditació de l’UNEDasiss, només comporta a la alumna: la sol·licitud en el termini establert i el pagament de les taxes oficials de la UNED.

Si alguna alumna està interessada en accedir a les universitats públiques de fora de Catalunya (per exemple, Valencia, Madrid…) o bé a l’estranger, podeu demanar més informació concreta a coordinació del Batxillerat Internacional de la Institució Les Alzines.


Perfil de l’alumnat pertanyent a la comunitat d’aprenentatge de l’IB:

L’objectiu fonamental del Programa del Diploma de l’IB és formar persones amb mentalitat internacional que, conscients de la condició que els uneix com a éssers humans i de la responsabilitat que comparteixen de vetllar pel planeta, contribueixen a crear un món millor i més pacífic.

A la Institució Les Alzines, com a membres de la comunitat d’aprenentatge de l’IB, ens esforcem per formar alumnes:

 • indagadores: saben com aprendre de manera autònoma i junt amb d’altres. Aprenen amb entusiasme i mantenen aquesta ànsia per aprendre.
 • informades i instruïdes: exploren el coneixement en una varietat de disciplines. Es comprometen amb idees i qüestions d'importància local.
 • pensadores: utilitzen habilitats de pensament crític i creatiu per analitzar i actuar de manera responsable davant problemes complexos. Actuen per pròpia iniciativa en prendre decisions raonables i ètiques.
 • bones comunicadores: s’expressen amb confiança i creativitat en diverses llengües. Escolten atentament les perspectives d’altres persones i grups.
 • íntegres: assumeixen la responsabilitat dels seus propis actes i les seves conseqüències. Actuen amb sentit de la equitat, la justícia i el respecte per la dignitat i el dret de les persones en tot el món.
 • de mentalitat oberta: desenvolupen una apreciació crítica de la propia cultura i història, així com els valors i tradicions dels altres.
 • solidàries: mostren empatia, sensibilitat i respecte. Es comprometen a ajudar als altres.
 • audaces: mostren ingeni i resiliència quan confronten canvis i desafiaments.
 • equilibrades: entenen la importància de l’equilibri físic, mental i emocional per assolir el benestar propi i dels altres.
 • reflexives: s’esforcen per comprendre les seves fortaleses i debilitats per, d’aquesta manera, contribuir al seu aprenentatge i desenvolupament personal.

El Programa del Diploma esperona les alumnes a adoptar una actitud activa d’aprenentatge durant tota la seva vida, a ser compassives i a entendre que altres persones, amb les seves diferències, també poden estar en la certesa.


Composició del Programa del Diploma:

El currículum conté sis grups d’assignatures i un tronc comú: Creativitat, Activitat i Servei (CAS), la Monografia i Teoria del Coneixement (TdC). Els grups d’assignatures i els components troncals es mostren a la figura 1:


Figura 1: modelo del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional. https://www.ibo.org/globalassets/digital-toolkit/logos-and-programme-models/dp-model-es.png


Els grups d’assignatures que es poden cursar a la Institució Les Alzines són:

 • Estudis de Llengua i Literatura: Català
 • Adquisició de llengües: Anglès
 • Individus i Societats: Història i Filosofia.
 • Ciències: Biologia, Ciències de l’esport i la salut, Física i Química.
 • Matemàtiques: Anàlisi i enfocament i Aplicacions i interpretacions.


Emilia Ferran explicant la seva experiència del Batxillerat Internacional

Competència global
Noticia