Aula de joc simbòlic

El juego como herramienta de aprendizaje

A Les Alzines tenim una aula amb diferents espais i racons (taller de cotxes, mercat, fusteria...) on els alumnes de P3, P4 i P5 desenvolupen durant 1 hora a la setmana, jocs de simbolització en els quals imiten accions de la vida quotidiana del món dels adults.

Això pretén facilitar el desenvolupament del llenguatge, de la sociabilització, de la comunicació, etc. Per a les professores és una eina d'observació i comprensió dels alumnes, de les seves capacitats i de les seves necessitats i habilitats.