7 motius per fer el Batxillerat a Les Alzines

Una escola és molt més que una bona preparació acadèmica, però quan parlem de Batxillerat, no podem deixar de banda els resultats

El Batxillerat és una etapa en què les alumnes s’hi juguen molt perquè es preparen per poder accedir a la Universitat o a altres estudis de grau superior. Els darrers anys, les estudiants de la Institució Les Alzines han obtingut uns grans resultats acadèmics a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). Per això, us volem compartir 7 motius que garanteixen que el nostre Batxillerat és una aposta de futur:

1. DINS ELS MILLORS

La mitjana de les PAU a Les Alzines sempre és més alta que la de Catalunya. Subratllem que al juny de 2020, la Institució Les Alzines tingué una mitjana de 7,51 a les PAU, un 0,9 més que la mitjana de Catalunya, fet que la va posicionar dins els 10 centres amb la millor mitjana de les PAU.

2. MOLT BONS RESULTATS AL BATXILLERAT INTERNACIONAL

El Batxillerat Internacional (IB) és un itinerari curricular reconegut a nivell mundial que ofereix un programa acadèmic i educatiu d’alta qualitat. Institució Les Alzines l’ofereix des del 2008.

Aquests últims anys, el 100% de les alumnes que cursen el Batxillerat Internacional, l’aprova i aconsegueix uns resultats molt bons, obtenint així el Programa del Diploma IB.

Oferim la possibilitat que alumnes que fan el Batxillerat nacional pugui també cursar la matèria d’anglès del IB per completar la seva formació en llengua anglesa.

3. 100% APROVATS AL BATXILLERAT

En els darrers cursos, el 100% de les alumnes d’Institució Les Alzines han aprovat el Batxillerat. Aquest resultat ha estat consecutiu els últims 5 anys.

4. APROVATS A LES PAU

En els darrers cursos, entre el 98% i el 100% de les alumnes aproven les PAU. Si analitzem els 5 últims anys, el percentatge d’aprovats a les PAU de la Institució Les Alzines ha estat sempre superior a la mitjana de Catalunya.

5. VOCACIONS SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING AND MATHS (STEM) A LES ALZINES

Les alumnes del Batxillerat Científic i Tecnològic creixen en nombre. El percentatge d’alumni de Les Alzines que estudia titulacions STEM augmenta significativament.

6. DISTINCIONS D’EXCEL·LÈNCIA A LES PAU

Cada any hi ha alumnes de Les Alzines que reben una distinció de les PAU: reconeixement a tots els alumnes que obtenen una puntuació de 9 o més a la Fase General de les PAU. En els darrers 5 anys, l’han rebuda 15 alumnes.

7. PRIMER PREMI A L’OLIMPÍADA DE BIOLOGIA

La Marta Gargallo, alumni de la promoció del 2019, va rebre el primer premi de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya.


Competència global
Noticia