1r, 2n, 3r ESO - Guixetes

Noves gueixetes per a facilitar l'ordre i l'organització

De: Elisa Comes - sotsdirectora d'ESO i Batxillerat
A: Pares d'alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO 

Us informem que a partir de la propera setmana les alumnes de 1r a 3r d' ESO podran utilitzar les noves guixetes dels passadissos. L'objectiu és facilitar a les alumnes l'ordre i l'organització personal.

L'escola les posa a disposició de les alumnes que en faran un ús responsable i curós.   Es distribueixen segons el criteri de la tutora del grup que tindrà un registre de quina guixeta adjudica a cada alumna.  

Les alumnes poden posar un candau a la guixeta amb les condicions que es detallen: 

1) Qualsevol professora pot requerir la clau del candau a l'alumna per poder prendre les mesures educatives quan siguin necessàries.
2) En cas de malmetre intencionadament aquest material escolar, com qualsevol altre, l'alumna es responsabilitza de la seva reposició o arranjament podent reclamar les despeses a la família.  3) L'escola es reserva el dret de seguir donant la possibilitat d'ús de les guixetes en cas d'incompliment dels punts anteriors. 


Lideratge ètic
Noticia