Com m'estimo? Com estimo als altres?

Donem per finalitzats els tallers “Aprendamos a Amar” després d’una setmana intensa de formació

A Les Alzines estem compromeses amb el benestar integral de les nostres alumnes, i per això ens complau compartir la valuosa col·laboració que vam realitzar la setmana passada amb Aprendamos a Amar, una reconeguda institució amb més de tres dècades d'experiència en formació en afectivitat i sexualitat.

Aquest any hem rebut els tallers d'Aprendamos a Amar per a les nostres estudiants de 1r d'ESO (pubertat), 3r d'ESO (adolescència) i 1r de Batxillerat (maduresa afectiva). Aquests tallers, que consten de quatre sessions, han estat dissenyats per abordar temes pertinents a l'edat i maduresa de les nostres alumnes, oferint un espai segur i educatiu per explorar les seves inquietuds i preguntes sobre aquests temes tan importants.

Les nostres alumnes de 1r d'ESO van tenir l'oportunitat de participar en un taller sobre la pubertat, una etapa crucial en el seu desenvolupament. Més enllà de proporcionar informació sobre els canvis físics, l'enfocament d'Aprendamos a Amar ha estat aprofundir en el significat darrere d'aquests canvis, ajudant les nostres alumnes a comprendre la importància d'aquests processos en el seu desenvolupament emocional i personal.

A més, els tallers han proporcionat un espai per explorar les emocions i sentiments associats amb l'adolescència, promovent l'acceptació i valoració d'aquests canvis com a part natural del creixement. Aquest enfocament integral ha reforçat l'autoestima de les nostres alumnes i les ha equipat amb habilitats per relacionar-se de manera saludable amb si mateixes i amb els altres.

Creiem en el poder transformador de l'educació afectiva i sexual, i estem agraïdes per la col·laboració d'Aprendamos a Amar en el nostre compromís d'empoderar les nostres alumnes i preparar-les per a un futur ple d'amor, respecte i confiança en si mateixes.


Lideratge ètic
Noticia