Preparats per a la tornada

Pla d'obertura


PLA OBERTURA
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE

DOCUMENTACIÓ
Dossier informatiu amb una explicació detallada de les diferents situacions i aspectes a tenir en compte per a una tornada segura a l’escola.
Consultar document Pla d'Obertura
Consultar document Indicacions COVID
Dossier informatiu amb una explicació detallada de les diferents situacions i aspectes a tenir en compte per a una tornada segura a l’escola.
Consultar document Pla d'Obertura
Consultar document Indicacions COVID
Tots els alumnes han de lliurar el primer dia de classe al tutor del seu grup la Declaració responsable COVID19 (hi ha una declaració responsable per cada etapa: Infantil, Primària i ESO/BAT.
Descarregar document.
En el document adjunt trobareu els diferents plans i protocols que hem elaborat, amb el recull d’accions i mesures aplicades, per fer de les nostres escoles espais més segurs. Hem inclòs també la normativa i documentació oficial del Departament d’Educació i Salut.
Consultar document.

Instal·lacions i ventilació

Instal·lacions
Durant el confinament hem fet tasques de desinfecció a totes les escoles. Hem estudiat tots els espais del centre per a delimitar l'aforament i garantir la distància social en funció de les indicacions del Departament d’Educació i de Salut.   

Ventilació
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en els espais interiors. Les aules, les sales de treball i la resta de zones comunes es ventilaran amb la freqüència requerida – un minim de tres vegades al dia durant mes d 20 minuts- i sempre abans de l’entrada i la sortida dels alumnes. La renovació de l’aire és un punt essencial per a la prevenció. 

Prevenció, higienització i neteja

Totes les escoles disposen del material sanitari i de prevenció que garanteix l’acompliment de les mesures de seguretat i higiene establertes:

  • Termòmetres frontals mòbils i de paret per l’accés a cada un dels edificis
  • Mascaretes i pantalles de protecció facial.
  • Dispensadors de gel hidroalcohòlic
  • Desinfectant viricida per aplicar a superfícies i ampolles spray per aplicació a les aules, menjador i espais comuns.

En finalitzar cada jornada, s’higienitzen (neteja i desinfecció) totes les aules i els recintes utilitzats per a deixar les instal·lacions llestes per a l'endemà. Així mateix, durant la jornada es netegen amb regularitat:

  • Totes les sales de treball, aules i espais on es produeixin rotació de persones.
  • Tots els llocs de treball que siguin ocupats per torns.
  • Els banys i resta de zones comunes diverses vegades.
  • Menjadors després de cada ús.

Punts de control de temperatura


Hem establert punts de control de temperatura a les entrades de l’escola i altres indrets com a mesura de prevenció per evitar l'accés de persones amb símptomes de COVID-19.Indicadors visuals


Trobareu cartells informatius a diversos espais de l’escola amb indicacions sobre les mesures de prevenció i resta de recomanacions adients: recordatori de la distÀncia social i d’ús de la mascareta; punts de subministrament d’hidrogel; punts de rentat de mans amb indicacions precises de com fer-ho; fletxes de circulació i posicionament dels llocs singulars.

Hem tancat algunes zones i s’han senyalitzat els recorreguts més segurs (amb rutes d'anada i de tornada) per a minimitzar la circulació per l'interior dels edificis i per les zones exteriors de l’escola.


Coordinació i formació

Els directors són les persones responsables de coordinar i gestionar dins del centre educatiu tot el pla de prevenció i obertura.

Cada escola té assignat un CAP de referència i un/a professional sanitari d’aquest centre, que mantindrà el contacte amb l’escola i l’assessorarà sobre els possibles dubtes i accions que es plantegin.

Totes les escoles disposen d’un coordinador/a COVID que ha rebut formació específica per part del Departament de Salut i Educació. Aquesta persona, en coordinació amb el el consell de direcció de l’escola, és el responsable de vetllar per l’acompliment de les mesures sanitàries pertinents i la formació del professorat, alumnes i pares. Al mateix temps que supervisa els mecanismes per a la protecció i atenció dels alumnes.

Institució, en coordinació amb el servei de prevenció de riscos laborals Quiron Prevenció ofereix a tot el personal de la Institució diversos cursos formatius sobre mesures de prevenció, seguretat i salut en COVID19. El curs “Mesures per a la reincorporació a l’activitat laboral post-COVID al sector educatiu” el realitza tot el personal.

Preparats per a la tornada