GENERAL - Extraescolar de futbol sala

El Girona Futsal vol impulsar una extraescolar de futbol sala a Les Alzines per al curs escolar 2024-2025

Benvolgudes famílies,

Us presentem una proposta d'activitat extraescolar que el Girona Futsal vol impulsar a Les Alzines per al curs escolar 2024-2025: es pretén desenvolupar el futbol sala, que complementaria la formació integral de les alumnes del col·legi. L’estructura del projecte, la localització de les activitats en el mateix centre educatiu i els horaris permeten tant la conciliació de la vida laboral i familiar, com l'accés de totes les alumnes a activitats esportives evitant el desplaçament fora del seu entorn habitual.


OBJECTIUS DE L’EXTRAESCOLAR

L'objectiu principal de l'activitat serà trobar la participació i el foment d'aquest esport com a activitat saludable i divertida, respectant els valors de cooperació, joc net, respecte, etc. A més a més, ens permetrà donar difusió i visibilització de l’esport femení base i del futbol sala femení. Ensenyar a totes les famílies i jugadores la nostra filosofia i metodologia de treball, i transmetre una sèrie de valors com el treball en equip, la cohesió de grup, la cultura de l’esforç, etc.


ESTRUCTURA i DESENVOLUPAMENT DE L’EXTRAESCOLAR

A nivell econòmic, l’extraescolar tindrà un cost per alumna de 25€ mensuals, tenint en compte una matrícula inicial de 10€ al moment de la inscripció, per poder afrontar les despeses de la compra del material esportiu.

Per altra banda, la proposta serà la formació de grups per edats. Es tindrà en compte la participació i la quantitat total d’inscripcions a l’hora de conformar els següents grups:

➔ Grup Iniciació (1r, 2n i 3r EPRI)

➔ Grup Formació (4t, 5è i 6è EPRI)

➔ Grup Perfeccionament (1r ESO i 2n ESO)

Dins del projecte es proposen dues sessions setmanals d’una hora i quinze minuts cadascuna, impartides a les mateixes instal·lacions. La distribució dels dies i horaris pot variar, per exemple, dilluns i dimecres, dimecres i divendres, o dimarts i dijous, en horari de migdia i/o tarda.

S’avaluarà, conjuntament amb les famílies, la possibilitat de competir a nivell federat (Federació Catalana de Futbol) o no, sobretot amb el grup de perfeccionament.

Per poder confirmar tots aquests aspectes (dies, horaris i competició federada), convé que ompliu aquest formulari per tal d’avaluar i determinar les preferències, viabilitat i disponibilitat de les participants.


AVALUACIÓ I SEGUIMENT DE L’EXTRAESCOLAR

El desenvolupament de l'activitat s’avaluarà i dirigirà de manera diària per part dels monitors esportius. També hi haurà un coordinador que s’encarregarà de qualsevol gestió i incidència, de tenir un seguiment del progrés de les participants, de la comunicació amb les famílies i el col·legi, etc.

La metodologia serà activa, flexible, participativa, integradora i natural, que permetrà a les participants sentir-se protagonistes i partícips del seu aprenentatge.


RESUM DE LA PROPOSTA

➔ Preu: 25€ mensuals | 10€ matrícula (al moment de la inscripció).

➔ Dies: dilluns i dimecres; dimecres i divendres o dimarts i dijous.

➔ Horaris: migdia (13:00h a 15:00h) o tarda (17:00 a 19:00h).

➔ Competició federada: a confirmar amb la família.


Competència global
Noticia