Reprendrem l'Escola Oberta el 13 d'octubre!

Una persona és intel·ligent quan és capaç de veure la realitat tal com és, de preveure-la, d’imaginar-la com hauria de ser i de cercar els mitjans per poder-la canviar. Aquesta intel·ligència depèn de l’herència- potencial/entorn- estimulació.

Escola  Oberta a casa té com a finalitat oferir als pares un programa d’activitats per fer a casa, basat en els principis d’estimulació Primerenca i amb l’objectiu de guiar i assessorar  en l’educació dels fills de (0-3 anys).


Al llarg del temps s’han fet molts estudis sobre la importància de saber aprofitar el potencial de l’infant, conèixer les etapes i períodes sensitius, adquirir hàbits amb una actitud positiva i oferir els estímuls adequats en aquestes primeres edats perquè el nen arribi a créixer d’una manera equilibrada i harmònica.


Aquestes investigacions insisteixen en el profund impacte que les experiències primerenques tenen en l’evolució del sistema nerviós de la persona.


La intel·ligència és una capacitat cerebral fruit de l’herència genètica. Si estimulem el potencial de l’infant mitjançant estímuls adequats, l’ajudarem que en un futur sàpiga fer front als problemes de la vida quotidiana, sàpiga comprendre tot allò que l’envolta i pugui escollir la millor opció davant d’una situació o circumstància.

 

El cervell i el sistema nerviós són una màquina extraordinària, sofisticada, que regula totes les funcions del cos. Aquest procés és llarg i es desenvolupa en diferents etapes. El cervell està format per milions de cèl·lules nervioses (neurones) que funcionen mitjançant unes substàncies químiques. Creix en els primers anys de vida, al néixer té el 25% de la seva capacitat i a 6 anys arriba al 90%. És important potenciar els circuits neuronals mitjançant estímuls provinents de fora i només així aquest, podrà processar, interpretar i donar resposta. Com més connexions hi hagi, més capacitat tindrà.


La neuro- ciència ens revela que cada una de les zones del cervell pot determinar una forma d’intel·ligència. Els infants tenen la capacitat per poder desenvolupar les 8 intel·ligències (lingüística, lògico-matemàtica,espacial,cinètico-corporal,musical,interpersonal, intrapersonal, naturalista) si reben una estimulació adequada. Si les sabem estimular aconseguirem extreure el millor del nostre fill/a.


Escola oberta, a casa us vol ajudar a resoldre aquells dubtes i a la vegada s’ofereix com a guia per donar a conèixer la importància de fer Estimulació Primerenca amb els nostres infants de 0 a 3 anys, oferint:

  • Material per dues setmanes
  • Intercanvi de material quinzenalment: Bits enciclopèdics, Bits  matemàtics, rètols, audicions, exercicis sensorials
  • Assessorament dels diferents aspectes relacionats amb la  maduresa, aprenentatges, actituds... utilitzant el mateix programa d’estimulació
  • Programa d’activitats per mesos al primer any  i per trimestres en el segon i tercer any
  • Opció de poder llegir diferents llibres de formació de pares
  • Poder assistir a les diferents xerrades que es fan a l’escola
  • Possibilitat de fer plans d’acció personalitzats
  • Oferir de forma periòdica escrits de diferents temes relacionats amb l’educació dels infants.


Noticia
Articles relacionats