Projecte Àgora

El projecte Àgora s’adreça a Alumnes de 1r de Batxillerat, com a activitat “extra” per tal que millorin el seu coneixement interdisciplinar, adquireixin coneixements transversals i millorin les habilitats d’expressió oral.

El repte que es presenta aquest any són: LES TRANSFORMACIONS.

Cada trimestre proposarem un element a partir del qual l’alumna haurà d’investigar, interpretar, relacionar, i elaborar un discurs on haurà de desvetllar totes les intuïcions amagades i visibles alhora, justificant des de diferents àmbits perquè responen a un canvi de paradigma.

El format de la presentació del treball serà Oral (màxim 10 minuts) en aquest temps hauran de defensar la conclusió a la qual hagin arribat.

Totes les assignatures poden estar vinculades al repte ja que volem que siguin conscients que estan realitzant un aprenentatge interdisciplinar.

Partirem de tres assignatures a relacionar per cada element i seran diferents cada trimestre per tal de donar oportunitat i protagonisme a totes les assignatures.

A continuació trobareu una alumna, Verònica Rina, realitzant la seva exposició:

<iframe width="490" height="275" src="https://www.youtube.com/embed/UAIlZ5o-CF4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Les exposicions orals - normalment es fan a l'hora del pati, a les 11.15h - estan obertes a tothom tan alumnes com a pares i familiars, i s'anunciaran a secretaria.


Noticia
Articles relacionats