PRIM - 3a. Av. i Avaluació Final

Com quedaran les avaluacions en aquest curs que ha estat diferent?

Benvolguts famílies de Primària,

Atesa la situació tan excepcional que vivim, l’escola ha decidit modificar alguns aspectes de l’avaluació del 3r. trimestre, seguint en tot moment les indicacions del Departament d’Educació i pensant sempre en afavorir l’alumna. 

El dia 19 de juny, que és quan s’acaba el curs escolar, totes les famílies rebreu, via Alexia, les notes de la 3a. avaluació i la final, juntament amb la recomanació de tasques a fer al llarg de l’estiu.

Les notes de la 3a. avaluació (que serà només global) vindran donades per:

- La mitjana entre la 1a. i la 2a. avaluació;

- El treball diari que han anat entregant les alumnes.

El professorat en tot moment haurà tingut present les circumstàncies individuals de cada una de les alumnes, tal i com ens demana el Departament d’Educació. En cap cas baixarà la nota, sinó que, o bé queda igual, o serà superior.

L’avaluació final serà, com sempre:

La mitjana entre les tres avaluacions. Hi haurà la nota global de cada àrea i la nota de cada una de les seves dimensions.

No cal dir que, per qualsevol dubte, teniu la tutora personal a la vostra disposició.

Esperant retrobar-nos ben aviat i desitjant que totes les famílies estigueu bé, rebeu salutacions cordials,


Consol Canals

Sotsdirectora de Primària

Competència global
Noticia