PRIM - Activitats, tasques i treballs de les alumnes de Primària

Escola com a casa, anem treballant les matèries juntament amb les professores, com?

Des del primer dia les alumnes de Primària van tenir una programació d’exercicis tant de llengües com de matemàtiques i altres assignatures, totes adaptades a l’edat per tal que poguessin fer una estona de treball. Cada una d’elles tenen contacte setmanal amb la seva tutora i també amb tota la classe.

Les alumnes de cicle superior ja utilitzen els seus mecanismes per realitzar les tasques proposades i hi ha un feedback amb el professorat a través de Google Classroom. 

Seguidament, podeu veure i evidenciar els treballs i activitats que realitzen des del primer dia del confinament.


TREBALLS I ACTIVITATS

Català. Totes les alumnes de Primària, dins el projecte de català “ Jocs Florals” que han estat treballant l’escriptor i poeta Miquel Martí i Pol poden dissenyar i construir un artefacte on hi surti tot el que hem après.

- Artefacte projecte Jocs Florals

Les alumnes de 6è. fan mapes conceptuals de les categories gramaticals i busquen nous recursos. 

Lectura. A 3er cada alumna elabora la seva fitxa sobre el llibre que ha llegit.

Emprèn amb el medi. El repte que es treballa a 2n. és “El reciclatge”aquí hi ha algunes de les activitats creatives: inventar-se la lletra d’una cançó per aprendre a reciclar. 

- Repte de medi

- El reciclatge

Entrevistes personals de tutora amb alumna (imatge) i també amb cada família. 

- Piano

Matemàtiques. Treballant la geometria a 1r.

- Geometria

Religió a 5è. Les alumnes fan presentacions per explicar la Pasqua (exemple) .

Plàstica. Ens hem afegit al repte #joemquedoatacasa

Tutoria de grup. organització per realitzar de manera ordenada totes les tasques que haig de fer al llarg de la setmana.

Horari de 5è.

- Organització i agraïment d'alumna de 3r.

* Podeu veure un recull d'imatges a la part de la galeria d'aquesta mateixa notícia


Competència global
Noticia