INFANTIL 2n CICLE (3-6 ANYS) - Millorem

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, a la Institució Les Alzines, volem treballar amb el desig de millorar el món en el qual vivim, amb el profund compromís d’ajudar cada persona a desenvolupar-se amb llibertat i arribar com més lluny millor dins del camí de la seva pròpia felicitat.

Aquesta missió posa la família com a eix del nostre projecte educatiu. Així, quan diem que som escola de famílies, i que el punt clau de l’eficàcia del nostre projecte són els pares i les mares, ho diem amb el convenciment que sou vosaltres els veritables protagonistes de l’educació dels vostres fills i filles.

Una de les línies estratègiques del nostre projecte és el lideratge Ètic. Aquesta línia es fonamenta en el convenciment que cada persona és única, irrepetible i valuosa per si mateixa i que, per ser feliç, necessita desenvolupar un lideratge ètic, que l’ajudarà a descobrir els seus talents i el sentit de la seva vida, que es podrà posar al servei dels altres treballant en la construcció d’un món millor.

Per tal d’aconseguir una educació integral dels i les alumnes, a l’etapa 3-6 anys, busquem promoure hàbits que els permetin obrar bé en qualsevol circumstància i per voluntat pròpia. Les virtuts o els valors humans són els hàbits que marquen un sentit positiu en l'existència de cada persona i la perfeccionen.

És veritat que a la família els valors s’aprenen en les situacions més quotidianes. Són més importants els exemples que les paraules. Així doncs, a la vida familiar trobem moltes oportunitats educatives per treballar aquestes virtuts.

A l’escola, tot aquest treball, el fem a través dels “Millorem”. Per tal de fer-vos més partícips del projecte, i casa-escola anar a una, us farem arribar cada mes una targeta amb el “Millorem”, en què trobareu idees per poder treballar a casa i, entre tots, millorar en la virtut corresponent.

Recordeu que l’amor, la confiança i l’agraïment afavoreixen la formació en valors i són condicions bàsiques d’un ambient educatiu.


Equip de mestres d’Educació Infantil


Competència global
Noticia