GENERAL - Preinscripció curs 2020-2021

Entre el 13 i el 22 de maig es durà a terme la preinscripció escolar des de P3 fins a 4t d'ESO

El Departament d'Educació ha fet públic que entre el 13 i el 22 maig es durà a terme la preinscripció escolar per al curs 2020-2021 des de P3 fins a 4t. d'ESO.

A causa de les circumstàncies extraordinàries per la Covid-19, les presentacions de sol·licituds es podran fer per via telemàtica i enviar el resguard per correu electrònic: [email protected] 

En casos excepcionals es podrà realitzar de manera presencial amb cita prèvia entre el 19 i el 22 de maig. Aquests casos es valoraran quan es faci la trucada per demanar la cita prèvia. 


SOL·LICITUD PER VIA TELEMÀTICA

El Departament d'Educació habilitarà un espai online. Per formalitzar la preinscripció podreu introduir directament les vostres dades i després enviar el resguard a l'escola per correu electrònic a: [email protected]

Enllaç preinscripció telemàtica

La informació que us demanaran serà la mateixa o molt semblant a la de l'imprès de sol·licitud de preinscripció oficial que adjuntem.


Documentació identificativa necessària en tots els casos (sigui telemàtica o bé de manera presencial):

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna (si en té) i de la mare, pare o tutor legal. (Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el que figura al DNI, cal adjuntar certificat o volant municipal de convivència de l’alumne en què hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En el moment de formalitzar la matrícula, caldrà presentar el DNI renovat amb la nova adreça, la mateixa del volant de convivència presentat).
  • Fotocòpia del llibre de família on hi consti el registre de l’alumne o alumna.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne o alumna (CatSalut).
  • Fotocòpia del carnet de vacunes.


Documentació acreditativa dels criteris de baremació (només s’ha de presentar si s’han al·legat a la sol·licitud de preinscripció)

  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  • Certificat d’ubicació del lloc de treball del pare, mare o tutor legal, si és dins de l’àrea d’influència del centre.
  • Certificat mèdic en cas de discapacitat de l’alumne o l’alumna, mare, pare o germans.
  • Certificat de la renda anual en cas que el pare, mare o tutor legal, sigui beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció.


PER DEMANAR CITA PRÈVIA PER PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL O AMPLIAR LA INFORMACIÓ

- De manera excepcional, per als casos de famílies que no puguin fer la presentació telemàtica o per correu electrònic, ho podran realitzar de forma presencial entre el 19 i el 22 de maig, ambdós inclosos.

- Caldrà portar el document de sol·licitud (cliqueu aquí) degudament omplert i tota la documentació que es demana fotocopiada, si no s'ha enviat anteriorment per correu electrònic. Si no porteu l'imprès de sol·licitud de preinscripció oficial des de l’escola se us facilitarà.

- El nostre horari d'atenció per formalitzar la preinscripció presencial serà acordat durant la trucada de la cita prèvia. El telèfon per sol·licitar la cita és el 626 394 853 o bé 972 41 02 91. També la podeu demanar a través de l'aplicatiu de cita prèvia de la Generalitat.

- Si teniu preguntes o durant el procés necessiteu ajuda, no dubteu en contactar amb nosaltres: [email protected] o bé al 637 477 689 (horari d'atenció: 9.30-13.30h i de 15.00 a 18.00h).

Trobareu tota la informació referent a la preinscripció a la web de la Generalitat accedint a aquest enllaç. A més, mantindrem la web de l'escola actualitzada per poder informar-vos de qualsevol novetat. Podeu consultar la nostra oferta de places accedint al mapa escolar de la preinscripció del curs 2020/21.

Agraint la vostra col·laboració, rebeu una cordial salutació,

 

Esther Latre
Directora de Les Alzines

Preparats per al canvi
Noticia