ESO - Pla de reobertura d'ESO

Us detallem tot el nostre pla de reobertura

Benvolgudes famílies de secundària,

Em dirigeixo a vosaltres, en primer lloc, desitjant que us trobeu bé de salut, amb un especial record a totes aquelles que us heu vist directament afectades pel COVID-19, i esperant que les preocupacions econòmiques, laborals, socials que està ocasionant aquest confinament puguin en un futur proper començar a resoldre’s i així, a poc a poc, entrem en aquesta anomenada nova normalitat.

Aquestes darreres setmanes hem viscut un bombardeig constant d’informacions creuades, anuncis prematurs dels mitjans de comunicació de retorn a les aules, sense disposar d’instruccions oficials respecte com afrontar aquest final de curs tan especial. Dijous finalment es va fer públic un document del Departament d’Ensenyament. El podeu consultar aquí.

En ell es deixa clar que el curs presencial no es podrà reprendre fins al setembre i que aquest tercer trimestre s’ha d’acabar telemàticament, tal com s’està fent. Es remarca que no es podran dur a terme activitats curriculars i que aquestes han de continuar per la via online. La reobertura de les escoles es farà per realitzar un acompanyament tutorial i de suport emocional als alumnes. També es podrà recollir el material escolar. Durant aquest període, les tutores segueixen a la vostra disposició per a resoldre dubtes, inquietuds i continuar realitzant tutories de forma telemàtica, o en cas que ho necessiteu, de forma presencial, sempre demanant hora de visita prèviament.

Per fer possible i segur aquest acompanyament des del col·legi hem programat el següent per a l’etapa de secundària:

4t d’ESO

L’assistència, com indiquen les directrius, és absolutament voluntària. Hem planificat un dia, per tal de donar l’esmentada atenció personalitzada i el suport emocional de les alumnes que ho requereixin, centrant-nos sobretot en el canvi d’etapa i també perquè puguin recollir el material que encara estigui a l’escola.

Dividirem cada grup classe en dos grups per tal que el dia que s’organitzi la trobada alumnes-tutora, puguem garantir que no seran més de 15 alumnes/aula.


1r, 2n i 3r d'ESO

Per a la resta de cursos de secundària, també l’assistència és absolutament voluntària. Facilitarem una trobada de les alumnes que ho desitgin amb les seves tutores per tal de poder fer el suport emocional que se’ns recomana i/o per recollir els llibres i material.

Fora d’aquestes trobades, per a qualsevol curs d’ESO també facilitarem que les alumnes i/o els seus pares puguin assistir de forma individual a l’escola en el cas que requereixin aquest acompanyament emocional.

    - L’horari d’obertura del centre serà de 9 a 13h.

    - No hi haurà servei de menjador, ni servei de transport escolar.

    - Aquelles alumnes que desitgin assistir a l’escola hauran de portar mascareta i ser conscients que hauran de respectar les normes de seguretat sanitària, com ara el distanciament de dos metres i la rentada molt freqüent de mans. Per aquest motiu no es podran utilitzar els espais exteriors i evitarem espais compartits i canvis d'aula, ja que és molt difícil garantir aquesta disposició.

    - L’alumna s’haurà de prendre la temperatura abans de sortir de casa per garantir que no té febre.

    - El professorat i la resta del personal anirà amb mascareta.

    - Als accessos a l’edifici i en punts estratègics es disposarà de solució hidroalcohòlica.

    - L’alumna entrarà i sortirà de l’edifici seguint les indicacions que es marquin en cada lloc. Els pares no podran accedir-hi. Caldrà mantenir en tot moment la distància de seguretat.

Us adjuntem els horaris (clicar aquí) que hem planificat per evitar que es trobin més alumnes de les permeses i perquè ens sigui viable a nosaltres poder controlar que es segueixen les mesures de protecció.

També us adjuntem un formulari (clicar aquí) que heu d’omplir en cas de sol·licitar tutoria familiar pares-tutora, abans del dimecres 27 de maig. Tota alumna que vingui a l'escola, abans caldrà que hagi enviat la declaració responsable (clicar aquí) signada a la tutora corresponent. Podeu fer una foto del document un cop signat i enviar-lo per mail a la vostra tutora. 

Seguint les indicacions del PROCICAT, des del col·legi us recomanem limitar els riscos i ser molt curosos amb les mesures de seguretat, que sempre semblen poques, donada la gravetat que ha demostrat la pandèmia.

Preparant aquesta nova situació, la nostra màxima prioritat és la salut dels vostres fills i del professorat. Ateses les recomanacions de les autoritats sanitàries i educatives, ens hem proveït de material sanitari, els mitjans de protecció, les mesures de neteja i quants aspectes contribueixin a la cura de tots.

Us adjuntem el protocol Free COVID-19 (clicar aquí).

Em poso a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment. Esperant que ens puguem retrobar ben aviat, us saludo ben cordialment,


Núria Vilà

Sots-directora Secundària i Batxillerat

Competència global
Noticia