ESO - Normativa mòbil

Queda absolutament prohibit portar mòbils o altres dispositius

Benvolgudes famílies d’ESO:

A continuació us especifiquem la normativa d’ús de mòbils i dispositius electrònics a la nostra escola, aprovada pel Consell Escolar i vigent des de l’1 de març del 2021.

Aquesta normativa determina que està absolutament prohibit portar mòbils o altres dispositius interactius a l’escola. D’aquesta manera, l’incompliment d’aquesta norma serà considerat falta greu i s’aplicaran les mesures corresponents recollides al NOFC. (normativa que teniu publicada al web de l’escola). Veure pàgina 93 i 94, capítol 2 article 2 i 3.

Aquelles famílies que considerin absolutament imprescindible que les seves filles portin el mòbil a l’escola pel motiu que creguin oportú, caldrà que signin l’autorització, en què es comprometran a seguir la normativa que es detalla a continuació.

  1. Tot i portar el mòbil a l’escola, no es podrà utilitzar des de les 8:30h fins les 17:30h a dins del recinte escolar (dins i fora dels edificis).
  2. Les alumnes hauran d’entregar-lo a les 9h dins una bossa de plàstic tancada amb zip, que la proporcionarà l’escola, marcada amb el nom, i se li retornarà al finalitzar l’última classe de la tarda.
  3. Qualsevol incompliment d’aquesta normativa específica, també representarà una falta greu amb les mesures corresponents, com s’ha mencionat anteriorment.
  4. L’escola no es farà responsable del desperfecte o sostracció de qualsevol dispositiu, ja que la família ha decidit que l’alumna el porti a l’escola, i així ho ha manifestat signant una autorització.

No cal dir que qualsevol dubte o suggeriment, restem a la vostra disposició i recordem tots que estem formant les vostres filles i això a vegades implica prendre decisions que d’entrada no són fàcils, però que esperem que reverteixin en positiu i sempre comptant amb el vostre suport.

Atentament, 


Nuria Vilà

Sotsdirectora d'ESO i Batxillerat

Competència global
Noticia