Escola oberta a casa

Ofereix als pares un programa d'activitats per fer a casa basat ens els principis de l'estimulació primerenca.

“E.O a casa” és un mètode que ajuda a les famílies en l’educació dels seus fills. 

Com ja sabeu, l’escola aposta per a  l’estimulació primerenca en les primeres etapes de la 

vida de l’ infant. 

“E.O, a casa” us assessora davant qualsevol dubte que tingueu i posem els mitjans per a 

esoldre els petits entrebancs que a vegades sorgeixen en la vida quotidiana, com per exemple  

rebequeries, quan s’ha de treure el bolquer, saber dir NO...

Amb els més petitons es treballen les vuit intel·ligències mitjançant bits enciclopèdics, per 

ajudar a desenvolupar el potencial de l’ infant; s’ofereixen una sèrie de jocs i activitats, atenent 

a l’edat del nen, per desenvolupar l’àrea cognitiva, social, afectiva i motora.. 

D’altra banda, ensenyem rutines de pensament que els ajudaran a comprendre el perquè de 

les coses i no simplement a memoritzar, ja que volem que en un futur siguin persones íntegres,

que sàpiguen assumir nous reptes, que tinguin la fortalesa per superar els obstacles que es 

puguin presentar en la vida quotidiana.

Incidim també en els hàbits, rutines, normes, límits perquè el nen arribi a ser feliç avui i 

el dia de demà.


“Escola Oberta” fa assessorament als pares cada quinze dies i dins horari escolar 

(Els dilluns, dimecres i divendres de 9:00h a 17:00h i els dijous de 16h a 17h).


Per qualsevol dubte us podeu adreçar a Rossi Pijoan ([email protected]).


<iframe width="500" height="315" src="https://drive.google.com/file/d/1yTKVR9W5AcdYNRQwe0hVs4Ps2GQyb9d2/preview" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="500" height="315" src="https://drive.google.com/file/d/1XRWw37dgiUP6SzeIizNih0qcJfTQoJQL/preview" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="500" height="315" src="https://drive.google.com/file/d/1cFuiV292R6BLY75rCDTTAhS6zy_SwGH5/preview" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="500" height="315" src="https://drive.google.com/file/d/1Dze0iw-XWjQM1OuNd4fBGzzpFnjibB5d/preview" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="500" height="315" src="https://drive.google.com/file/d/1fu4B7ldf8VeHMpzj8e39sn6gso77fk3P/preview" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Noticia
Articles relacionats