El Batxillerat Nacional a Institució Les Alzines

El seu futur, la nostra excel·lència

L’oferta del Batxillerat Nacional a Institució Les Alzines inclou les següents modalitats:

  • modalitat de ciències i tecnologia
  • modalitat d'humanitats i ciències socials

Cada modalitat consta d’una matèria comuna d’opció, que és obligatòria i dues assignatures més, pròpies de cada modalitat. La tercera assignatura, que l’alumna pot escollir, pot ser d’una altra modalitat, fet que enriqueix molt el seu currículum i li brinda a obrir les portes a més opcions universitàries futures.

Batxillerat Compactat i Batxillerat No Compactat:

Les alumnes poden escollir fer l’horari Compactat: de 8:00h a 16.45h i tenir quatre tardes lliures a la setmana, o bé fer l’horari NO Compactat: de 9:00h a 16.45h i tenir dues tardes lliures a la setmana.


Competència global
Noticia