BTX - Nous horaris

A partir de la propera setmana les classes dels dilluns a la tarda seran online

Benvolgudes famílies,

Tal i com ja us vam informar la setmana passada, amb motiu de l'actual situació sanitària, el Departament de Salut de la Generalitat ha instat els centres a reduir la presencialitat als estudis postobligatoris, entre els quals es troba el Batxillerat. 

El Departament d'Educació, en un document que ha enviat als col·legis, exigeix que es mantingui un 50% mínim de presencialitat, però deixa als equips directius una gran flexibilitat per delimitar la docència online. També indica que qualsevol modificació horària que fem tindrà vigència, de moment, i si no hi ha altres indicacions posteriors, fins a l'últim dia lectiu del primer trimestre. 

Quan vàrem dissenyar el curs 2020/2021 a Les Alzines vàrem organitzar-lo de manera que l'horari del Batxillerat Compactat i del No Compactat i les tardes BI ajudessin a mantenir un nombre equilibrat d'alumnes en diferents franges horàries.    

Després d'estudiar les possibilitats, pensant sempre en el que és millor per a les nostres alumnes, i amb l'aprovació dels Serveis Territorials d'Educació de Girona, hem decidit que a partir de la propera setmana les classes dels dilluns a la tarda, que és l'única tarda en què coincideix tot 1r. i tot 2n., i a més moltes alumnes s’havien de quedar a dinar a l’escola, es faran de manera telemàtica fins a Nadal. 

Les alumnes que fan servir l'autobús escolar podran seguir aquestes classes telemàtiques des d’una aula del col·legi

Per tant, tant a 1r. com a 2n. de Batxillerat els dilluns s'acabaran les classes del matí a les 14.00h. L'horari telemàtic de la tarda serà de 15.15h a 16.00h i de 16.00h a 16.45h. 

Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.  

Atentament,


Núria Vilà

Sotsdirectora d’ESO i Batxillerat

Competència global
Noticia