6è PRIM - Matèries optatives

Cal omplir el formulari abans del dia 28 de Juny

Benvolguts pares,

Ens posem en contacte amb vosaltres perquè pugueu escollir les matèries optatives de la vostra filla. És important que llegiu tots els detalls.

Com sabeu, tant l’alemany com el francès suposen una segona llengua estrangera per a l’alumna i això representa un esforç addicional; per la qual cosa volem aclarir els criteris que l’escola determina per a poder accedir a realitzar cadascuna de les optatives.

a. Treball per competències. Per aprofundir en les competències matemàtica i lingüística.

            - La cursaran les alumnes de 6è. que tenen mitjana d’AS.

            - També la podrà fer l’alumna que tingui dos AS a les àrees de Llengües o Matemàtiques.

b. English Project: aprofundeixen en l’anglès (oral i escrit).

c. Optativa d’Alemany:

        - Haver aprovat totes les assignatures.

        - Nota final d’anglès AE o AN.

        - Nota final de català i castellà AE o AN.

        - Nota final de matemàtiques un AN com a mínim.

d. Optativa de Francès:

        - Haver aprovat totes les assignatures.

        - Nota final d’anglès AE o AN.

        - Nota final de català i castellà AE o AN.

        - Nota final de matemàtiques un AS com a mínim

Us recordem també que continuarà oferint-se la possibilitat d’estudiar francès acadèmic extraescolar.

Us recomanem que aprofiteu la tutoria del 3r trimestre per acabar de consultar dubtes amb la tutora i així prendre la millor decisió.

Podeu contestar el formulari clicant aquí. La data límit per omplir-lo és el 28 de juny.

Moltes gràcies,


Vanessa Díaz

Coordinadora d’ESO

Competència global
Noticia