1r, 2n i 3r d’ESO - Normativa d'ús de mòbils i dispositius electrònics

Aquesta normativa determina que està absolutament prohibit portar mòbils o altres dispositius interactius a l’escola

Benvolgudes famílies de 1r, 2n i 3r d’ESO:

A continuació us especifiquem la normativa d’ús de mòbils i dispositius electrònics a la nostra escola, aprovada pel Consell Escolar de l’escola, vigent des del dia 1 de març de 2021.

Aquesta normativa determina que està absolutament prohibit portar mòbils o altres dispositius interactius a l’escola. D’aquesta manera, l’incompliment d’aquesta mesura serà considerat falta greu i s’aplicaran les mesures corresponents recollides al NOFC. (Normativa que teniu publicada al web de l’escola). 

Aquelles famílies que considerin absolutament imprescindible que les seves filles portin el mòbil a l’escola pel motiu que creguin oportú, caldrà que signin l’autorització, en què es comprometran a seguir la normativa que es detalla a continuació.

1- Tot i portar el mòbil a l’escola, no es podrà utilitzar des de les 8:30h fins les 17:30h a dins del recinte escolar (dins i fora dels edificis).

2- Les alumnes hauran d’entregar-lo a les 9h del matí dins una bossa de plàstic tancada amb zip, que la proporcionarà l’escola, marcada amb el nom i se li retornarà al finalitzar l’última classe de la tarda. Aquest mòbil serà custodiat respectant les mesures covid.

3- Qualsevol incompliment d’aquesta normativa específica, també representarà una falta greu amb les mesures corresponents, com s’ha mencionat anteriorment.

4- L’escola no es farà responsable del desperfecte o sostracció de qualsevol dispositiu, ja que la família ha decidit que l’alumna el porti a l’escola, i així ho ha manifestat signant una autorització.

No cal dir que qualsevol dubte o suggeriment, restem a la vostra disposició i recordem que estem formant les vostres filles i això a vegades implica prendre decisions que d’entrada no són fàcils, però que esperem que reverteixin en positiu i sempre comptant amb el vostre suport.

Atentament,


Núria Vilà

Sotsdirectora d'ESO

Preparats per al canvi
Noticia