3r ESO - Extraescolar Voleibol

Davant l’interès que han mostrat les alumnes de 3r d’ESO per l’activitat esportiva de VOLEIBOL, s’ha decidit ampliar la llista d’activitats extraescolars de migdia afegint aquest esport.

L’extraescolar de VOLEIBOL s’ofereix inicialment a alumnes de 3r d’ESO i es realitzarà els dimarts de 13,45 a 15,45 h. Per tal que es formi un equip hi ha d’haver un mínim d’alumnes (unes 12) i si es passa del màxim, es tindrà en compte l’ordre de lliurament de la inscripció, que caldrà entregar a la Mercè Agulles o a la Roser Juanola abans del 22 d’octubre. 

El cost de l’activitat serà de 68 € el quadrimestre, com que l'activitat començarà al novembre es cobrarà la part proporcional i el segon rebut al mes de febrer, com la resta d’extraescolars (novembre 2018: 51 € i febrer 2019: 68 € ). 

Si l’equip avança molt ràpid es considerarà la possibilitat d’ampliar l’entrenament un dia a la tarda de 17 a 18 h. 

Esperem que aquesta oferta sigui un bon recurs per facilitar a les vostres filles passar-s’ho bé tot practicant un esport, amb tots els beneficis que això implica!

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ:

EXTRAESCOLARS DE MIGDIA: VOLEIBOL (ESO) 

Nom i cognoms de l’alumna: __________________________________ 

Curs i classe: ________________________ 

Signatura pare/mare Girona, ___ octubre de 2018.

Global competence
News