Workshop Thinking to learn

Els dies 3 i 4 de novembre, professores de Les Alzines han assistit al workshop internacional Thinking to learn.​ Pensar per aprendre, organitzat per Institució Familiar d’Educació al colegi La Farga de St. Cugat.

Els ponents eren el Dr. Swartz (Center for teaching Thinking, EEUU i Espanya) i el Dr. Perkins (Project Zero de la Universitat Harvard) que, sota el lema 'Prepara els alumnes per als reptes del 2040', han combinat explicacions teòriques amb casos pràctics que s'havien de resoldre en uns dossiers d'exercicis, i també s'han discutit les millors tècniques per assolir els objectius del taller

Que tots pensem és evident ja que ho fem de manera innata però no tots pensem de manera eficient. Aquest és el quid de la qüestió: cal ajudar les nostres alumnes amb rutines de pensament i organitzadors de pensament perquè d’aquesta manera puguin prendre les millors decisions. Que puguin escollir i decidir amb criteri és una de les principals necessitats del món actual.

Amb tot això; el treball en grup cooperatiu, el pensament creatiu, el nou rol del professor, la connexió dels aprenentatges amb les necessitats dels alumnes i del món, i els canvis en l’avaluació són aspectes importants de l’educació actual i a Les Alzines ja hi estem treballant.

Aquests dies de formació han servit per constatar que anem per bon camí i en sintonia amb els nous models educatius.

Més informació, aquí.

Noticia
Articles relacionats