Temps d'Advent

Què significa la Corona d’advent? Per què està formada per quatre espelmes?

L'Advent comença el diumenge més proper al 30 de novembre —just després de la festa de Crist Rei— i acaba el 24 de desembre. Els quatre diumenges i setmanes anteriors al Nadal tenen un significat concret: despertar-se, posar-se en camí, buscar i acollir.

La paraula “Advent" prové del llatí i vol dir "arribada". Al cristianisme, l'advent s'associa amb la doble vinguda de Jesucrist: la primera, fet home i nat de la Verge Maria, se celebra el 25 de desembre. La segona serà “amb glòria, per judicar els vius i els morts”, al final dels temps.

L'advent, doncs, és preparació joiosa del Nadal i temps per considerar que la nostra vida es projecta més enllà de l'estada terrenal.

La corona d'Advent està formada per quatre espelmes amb branques vegetals, que es van encenent, una a una, durant les quatre setmanes que precedeixen el Nadal.

Jesús és la Llum que ha vingut, que és amb nosaltres i que vindrà amb glòria. Les espelmes anticipen la vinguda de la llum al Nadal: Jesucrist.

La corona és plena de símbols: la llum recorda la salvació; el verd, la vida; la seva forma rodona, l'eternitat, etc.

La Corona d’Advent té el seu origen en una tradició pagana europea que consistia a prendre espelmes durant l’hivern per representar el foc del déu sol, perquè tornés amb la seva llum i calor durant l’hivern. Els primers missioners van aprofitar aquesta tradició per evangelitzar.


Lideratge ètic
Noticia