Sentència TC: Educació diferenciada

Ens plau comunicar-vos que el Tribunal Constitucional ha ratificat la plena legalitat de l’educació diferenciada.

Aquesta decisió s'empara en els tractats Internacionals de referència en matèria educativa, i en el seu dret a rebre finançament públic com qualsevol altre centre educatiu.

Segons queda recollit a les conclusions de la pròpia sentència:

  • “El sistema d’educació diferenciada és una opció pedagògica que no pot ser considerada discriminatòria. Per això, pot formar part del dret del centre privat establir-la com a part del seu caràcter propi”.
  • “Els centres d’educació diferenciada podran accedir al sistema de finançament públic en condicions d’igualtat a la resta de centres educatius, aquest accés vindrà condicionat pels criteris establerts a la legislació ordinària, però sense que la seva condició de centres amb educació diferenciada com a part del seu caràcter propi, pugui alçar-se en obstacle per aquest accés”.


Veure Nota Informativa Sentència TC

Considerem que és una sentència molt positiva perquè garanteix que les famílies podran triar les nostres escoles amb igualtat de condicions que la resta, en garantir-se els mateixos drets a l’hora de rebre concert econòmic.

Cordialment,
Teresa Martínez

Apreciadas familias,

Nos alegra comunicaros que el Tribunal Constitucional ha ratificado la plena legalidad de la educación diferenciada, amparándose en los tratados Internacionales de referencia en materia educativa, y su derecho a recibir financiación pública como cualquier otro centro educativo.

Según queda recogido en las conclusiones de la propia sentencia:

  • “El sistema de educació diferenciada es una opción pedagógica que no puede conceptuarse como discriminatoria. Por ello, puede formar parte del derecho del centro privado establecer su carácter propio”.
  • “Los centros de educación diferenciada podrán acceder al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de los centros educativos; dicho acceso vendrá condicionado por el cumplimiento de los criterios o requisitos que se establezcan en la legislación ordinaria, pero sin que el carácter del centro como centro de educación diferencia pueda alzarse en obstáculo para dicho acceso”.

Ver Nota Informativa Sentencia TC

Consideramos que es una sentencia muy positiva porque garantiza que las familias podrán escoger nuestros colegios en igualdad de condiciones que el resto, al garantizarse los mismos derechos a la hora de recibir concierto económico.

Cordialmente,
Teresa MartínezNoticia
Articles relacionats