Repensem com fer les classes de religió

Cal preparar-nos i aprendre dels millors pedagogs, pensadors, educadors de tot el món, ja que el nostres fills tenen accés a quantitat d'informació i cal formar-los per ser capaços de decidir, tenir un bon criteri, pensar bé i actuar en coherència...

Els nostres fills tenen accés a una gran quantitat d’informació. Aquest fet fa que cada vegada sigui més important formar els nostres alumnes en capacitat de decisió, amb bon criteri i sobretot que sàpiguen pensar bé per actuar bé  ells mateixos i fer bé a la societat.

En aquesta línia treballa tota l’escola. Ho sabeu prou bé pares, professors i alumnes i per això  cal preparar-nos i aprendre dels millors pedagogs, pensadors, educadors de tot el món. Robert Swartz seria una d’aquestes persones que repensen l’educació: una obertura de mires, una obertura al canvi.

A l'Escola Montserrat un grup de professores de Les Alzines estem repensant, aquests dies, maneres per millorar les classes de religió a la nostra l’escola.

Hem començat a aplicar en les activitats d’ Atrium del cicle inicial, aprenentatges que hem fet en el curs de l'Escola Montserrat . Moltes  fan posar a les alumnes en la pell del personatge bíblic que treballem. Per exemple,quines opcions tenia Moisès, quan va saber que era israelita i no egipci, com havia cregut tota la vida?

Les alumnes valoren  vàries opcions seguint un mapa de pensament i un organitzador que els facilita la feina. Llavors triem l’opció majoritària i en valorem els aspectes positius i negatius, amb objectivitat. Finalment, reflexionem sobre com hagués canviat el curs de la història si el personatge en qüestió hagués escollit una opció diferent a la que ens narra la història que  explica les Escriptures.

Una altra activitat és la de vincular l’aprenentatge amb el servei; s’aprèn quan fem, ens fem quan fem, som el que fem...

Els valors i les virtuts s’han de viure, i de viure-les a través del servei en traiem un aprenentatge. Igualment podem fer-ho a la inversa. Aprenem uns continguts orientats   al servei dels altres: els qui tenim més  a prop, els més necessitats... i, també, beneficien  la cultura,  la societat i el medi ambient.

Així  alumnes i mestres plegats anem aprenent a pensar i a fer pensar, a actuar i a ajudar.

Us explicarem més novetats properament.

Mariangels Arbusé coordinadora d'Atrium


Noticia
Articles relacionats