Oferta d'activitats extraescolars curs 18/19

A continuació trobareu l'oferta d’activitats extraescolars que l'AMPA del col·legi organitza per al curs 2018-2019.

Hi trobareu activitats esportives, d’idiomes i de creativitat. Podeu consultar la informació detallada al document annex. Us recomanem que llegiu la descripció de cada activitat per informar-vos bé del contingut de cadascuna.

Si desitgeu que el/la vostre fill/filla faci activitats extraescolars, cal que ompliu la butlleta corresponent (imprimir el fitxer adjunt), i la feu arribar a la tutora, abans del dimecres 19 de setembre. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció fins a omplir els grups disponibles. Es procurarà minimitzar les incompatibilitats a mesura que es vagin formant els grups, que hauran de ser d’un mínim d’alumnes per a poder oferir l’activitat. Està previst començar dilluns 1 d’octubre.

Voldríem recordar-vos que cada alumne/a es pot apuntar a un màxim de 2 activitats, i que, quan un alumne s’hi apunta, té el compromís d’assistir-hi tot el curs (d’octubre a maig). En cas que, per motius justificats, els pares o la tutora ho creguessin convenient, es podria demanar la baixa, passat el primer quadrimestre (el segon quadrimestre és de febrer a maig de 2019).

 

COST 2018-2019

Pel que fa a la facturació, es giraran dos rebuts (octubre 2018 i febrer 2019). Excepte per a les activitats mensuals, que es girarà un rebut cada mes.

Aquest curs, l’import a pagar per cada alumne/a és la suma del cost de les diferents activitats que faci.  

En algunes activitats cal afegir un cost addicional:  les taxes de matrícula als exàmens oficials (idiomes) o competicions esportives o bé en alguns casos el cost de llibres o material específic.

 

DOCUMENTS ADJUNTS:

Butlletes d'inscripció (entregar-les abans del dimecres 19 de setembre)

Informació activitats extraescolars i preus

- Butlleta Inscripció Educació Infantil

Butlleta Inscripció Educació Primària

Butlleta Inscripció ESO i Batxillerat

Per a qualsevol dubte o consulta, us podeu dirigir a Roser Juanola, coordinadora d'activitats extraescolars: [email protected]

Preparats per al canvi
Noticia