Les Orenetes ja sabem escriure!!!

Des de l’’escola oferim a l'infant un context on la llengua escrita amb totes les seves funcions forma part de la vida quotidiana.

Des d’un inici, l’alumne aprendrà a escriure perquè en tindrà la necessitat, i per aquest motiu llegirà i escriurà textos complets adequats a les exigències de les diverses situacions comunicatives.

El lligam família-escola és molt important en l’aprenentatge de l’escriptura, ja que els aspectes actitudinals i emocionals són factors decisius que afavoreixen la motivació i l’esforç per aprendre a escriure.

Com podem ajudar?

  • Posar a la seva disposició objectes per escriure: bolígrafs, pissarres, lletres de confegir, teclats…

  • Mostrar-los, si es tenen, escrits de quan eren petits.

  • Tenir cura del valor que es dóna a les errades, tenir present que els infants són escriptors que aprenen, no escriptors dolents.

  • Valorar el seu esforç i progrés.

  • Evitar les comparacions.

  • Interessar-se per tot el que escriuen a l’escola.

  • Crear situacions agradables al voltant de l’escriptura.

     

A les imatges podeu observar diferents textos escrits pels alumnes de P5A.


Noticia
Articles relacionats