Informació Activitats Extraescolars de migdia curs 2017-2018

A continuació trobareu l'oferta d’activitats extraescolars que l'AMPA del col·legi organitza per al curs 2017-2018. L’objectiu és aprofitar l’estona de pati, després del dinar, per passar una bona estona i aprendre coses noves.

Hi trobareu activitats esportives, d’idiomes i de creativitat. Podeu consultar la informació detallada al document annex. Us recomanem que llegiu la descripció de cada activitat per informar-vos bé del contingut de cadascuna.

Si desitgeu que el/la vostre fill/filla faci activitats extraescolars, cal que ompliu la butlleta corresponent (podeu imprimir el fitxer adjunt o demanar-ne una còpia a Secretaria), i la feu arribar a la tutora, abans del divendres 22 de setembre. Les places s’assignaran per ordre d’inscripció fins a omplir els grups disponibles. Es procurarà minimitzar les incompatibilitats a mesura que es vagin formant els grups, que hauran de ser d’un mínim d’alumnes per a poder oferir l’activitat. Està previst començar dilluns 2 d’octubre.

Voldríem recordar-vos que cada alumne/a es pot apuntar a un màxim de 2 activitats, i que, quan un alumne s’hi apunta, té el compromís d’assistir-hi tot el curs (d’octubre a maig). En cas que, per motius justificats, els pares o la tutora ho creguessin convenient, es podria demanar la baixa, passat el primer quadrimestre (el segon quadrimestre és de febrer a maig de 2018).

Pel que fa a la facturació, es giraran dos rebuts (octubre 2017 i febrer 2018). Excepte per a les activitats mensuals, que es girarà un rebut cada mes.

SISTEMA DE PAGAMENT:

a) Per a les activitats de la Taula “A”:

Si una alumna s'apunta a dues activitats d'aquesta taula, de l'activitat de menys import en paga només el 50%. Per a les famílies que apunten més d’una filla, les germanes petites tenen un 50% de descompte.

b) Per a les activitats de la Taula “B”: Cada alumne apuntat ha de pagar el 100% de l’import indicat.

c)  Si l’alumna realitza una activitat de cada taula:

De l'activitat de la taula “B” en paga el 100%.

De l'activitat de la taula A en paga el 50% i en el cas de famílies que apunten més d'una filla, les germanes petites paguen el 25% del cost de l'activitat A.


COST 2017-2018

Indiquem el cost quadrimestral o mensual de les activitats en dues taules (A i B) segons el tipus de cobrament. En algunes activitats cal afegir un cost addicional:

* = Cal afegir les taxes de matrícula als exàmens oficials (idiomes) o competicions.

=  Cal afegir el cost de llibres o material.


DOCUMENTS ADJUNTS:

Descripció de les activitats

Cost extraescolars

Butlletes d'inscripció (entregar-les abans del 20 de setembre)

Butlleta Inscripció Educació Infantil

Butlleta Inscripció Educació Primària

Butlleta Inscripció ESO i Batxillerat


Per a qualsevol dubte o consulta, us podeu dirigir a Roser Juanola, coordinadora d'activitats extraescolars: [email protected]

Noticia
Articles relacionats