GENERAL - Possibilitat d'entrar a l'oratori

Les persones externes a l'escola ja poden venir a missa i confessar

Benvolgudes famílies,

A partir d’ara ja podeu venir a missa i a confessar a l’escola. 

Caldrà només seguir les normes del Departament de Salut, que són les següents:

            - Signar la declaració responsable (la trobareu a secretaria). 

            - Portar mascareta.

            - Respectar la distància de seguretat i seure als llocs indicats.

            - Netejar amb paper i desinfectant l’espai que s’hagi utilitzat.

Aquestes normes s’hauran de seguir també per a les confessions o simplement per estar dins l'oratori.

Moltes gràcies,  


Esther Latre

Directora


Lideratge ètic
Noticia