GENERAL - Hores de tutories

Ja podeu consultar els horaris d’atenció a les famílies

Benvolgudes famílies, 

Ja estan configurats a la plataforma Alexia els horaris d’atenció a les famílies de les tutores personals de les vostres filles.

Com sempre, es podrà demanar entrevista personal mitjançant aquesta eina dins l’horari establert per cada tutora.

Com a novetat d’aquest any, i atès el context de pandèmia que estem vivint, la tutoria familiar es realitzarà el dia i hora establert, preferentment de forma telemàtica, per videoconferència Meet. Abans de la tutoria, rebreu un correu amb l'enllaç per poder-vos connectar.

Si alguna família volgués fer aquesta entrevista de forma presencial, la tutoria es durà a terme a l’exterior dels edificis de l’escola.

Per a qualsevol dubte, restem a la vostra disposició,


Esther Latre

Directora


Competència global
Noticia