Funcionalitats ALEXIA - famílies

Informació sobre els serveis que teniu a la vostra disposició a través del Portal Alèxia

Us informem sobre els serveis que teniu a la vostra disposició a través del Portal Alexia 

  • Facturació

Per a cada fill/a que estigui matriculat a l’escola podeu consultar els rebuts i les factures de cada mes de forma detallada, segons la nova normativa SEPA. Es podran descarregar els documents en format PDF.

  • Qualificacions/Butlletins

Les notes de les qualificacions seran publicades al portal de manera que es podran consultar sempre que es vulgui, un cop finalitzada la sessió d’avaluació. A més a més, us podreu descarregar els butlletins de notes al final de cada avaluació.

  • Agenda

Els horaris de classe apareixen a les agendes de cadascun dels fills, de manera que es poden consultar, en qualsevol moment, les assignatures que duen a terme cada dia de la setmana.

  • Incidències

A través del portal es poden consultar les incidències relacionades amb les faltes d’assistència i retards de Primària, ESO i de Batxillerat. A més a més, es podran justificar les incidències. A l'igual que el curs passat, està programada una notificació automàtica via e-mail, a mig matí i a la tarda, en la qual  s'informarà a cada família de les absències no justificades.

  • Entrevistes

Tal com s'ha informat a la reunió de pares d’inici de curs, la sol·licitud d'entrevistes/tutories, es fa a través del portal web d'Alexia. Per tal que una entrevista sigui realment efectiva caldrà que la SOL·LICITUD SIGUI ACCEPTADA.

És molt important assegurar-se que l'entrevista ha estat acceptada abans de presentar-se a la tutoria. De la mateixa manera, també podreu rebre sol·licituds d'entrevista per part de la professora del/de la vostre/a fill/a, i que vosaltres haureu d’acceptar o cancel·lar.

Qualsevol modificació de l’estat d’una entrevista (sol·licitada/acceptada/cancel·lada) és instantani i el podreu consultar accedint al portal Alexia. A més a més, es notificarà a través d’un correu electrònic que es genera l’endemà de la modificació.

Per a més informació sobre el funcionament del portal podeu consultar el document:

Si teniu qualsevol dubte o consulta, us podeu posar en contacte amb la secretària de l’escola.


Noticia
Articles relacionats