Experimentació a la Llar

Amb l’experimentació, l’infant és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge, elabora les seves idees i aprèn per si sol amb els materials i recursos que se li ofereixen.

Mitjançant l’experimentació el que es vol aconseguir és que el nen/a conegui aprengui i 

descobreixi els elements del nostre entorn, tingui la llibertat i el desig d’investigar i a la 

vegada aprengui jugant. 

És molt important oferir a l’infant situacions atractives que li desperti la curiositat per aprendre.

Farina, sorra, pintura, aigua, tronquets, pedretes, pinyes, fulles... i, un munt de materials 

més que observa, experimenta sensacions i al mateix moment distingeix les qualitats dels 

diferents elements que  està explorant com ara: suau, fred, rugós, aspre...

Aquest sistema de treball també ajuda a fomentar la psicomotricitat fina i la coordinació oculo-manual.

El nen fa treballar la ment, al mateix temps que l’ajuda en el desenvolupament del llenguatge, 

i l’ensenya a treballar amb grup i respectar els altres.


El nostre objectiu és:

- fomentar el treball cooperatiu

- estimular la creativitat

- adquirir hàbits de respecte, neteja i ordre.


Amb l’experimentació, l’infant és el protagonista del seu propi  procés d’aprenentatge, elabora 

les seves idees i aprèn per si sol amb els materials i recursos que se li ofereixen.


Blog Educació infantil


Noticia
Articles relacionats