ESO - Les eines tecnològiques ens connecten

Alumnes i professores s'adapten a totes les situacions

Us fem arribar un breu resum dels diferents mitjans que utilitzem des de Les Alzines per seguir formant les vostres filles tant pel que fa als aspectes acadèmics com formatius. 


TREBALLS I ACTIVITATS

Tutoria individualitzada amb cada alumna, la tutora fa un seguiment personalitzat tant acadèmic com humà, i, alhora, ofereix tutoria amb tots aquells pares i mares que ho desitgin. 

Classes online amb les alumnes.

Trobades amb grups reduïts d'alumnes i resoldre així dubtes del que treballen a casa.

El professorat es reuneix telemàticament per treballar, fer reunions de Departament i claustres docents.

Google Classroom.  Tant el professorat com les alumnes hi treballen diàriament; comparteixen comentaris amb les alumnes de forma individual i/o grupal. El professorat hi penja les tasques, activitats que es proposen setmanalment a les alumnes. També hi ha les gravacions de les classes ja siguin senceres o bé gravacions curtes per un tema concret. 

- Tasca

- Classe de física

- Rutina d'educació física entregada per una alumna

Treball dels llibres digitals que disposen les alumnes, complementat amb explicació gravada del professor/a. 

- Factorització

En tot moment l'alumna està en contacte amb el professorat per resoldre i/o preguntar qualsevol dubte que tingui.

Competència global
Noticia