Ed. Infantil - Funcionament de l'anglès

Benvolgudes famílies,

Tenint en compte que a la reunió ens vam dirigir a vosaltres en llengua anglesa, hem considerat convenient explicar el funcionament de l’anglès en Educació Infantil en català.

Els nens i nenes entren en contacte amb l’anglès diàriament mitjançant la comunicació oral, cançons, jocs i altres activitats. Cal tenir en compte que les mestres d’anglès només ens dirigim als alumnes en aquesta llengua. D’aquesta manera, l’anglès és a tot arreu: a l’aula, al menjador, al pati, al passadís, etc. Mitjançant aquesta immersió lingüística els nens i nenes associen la seva mestra d’anglès i la seva estola verda amb la llengua que han d’utilitzar per comunicar-s’hi (en aquest cas, la llengua anglesa). A poc a poc, els alumnes entren en el món de l’anglès, primerament, comencen a escoltar i sentir la singularitat de la llengua (a llar i a I3), més tard comencen a jugar-hi, recreant sons i paraules (a I4) i finalment, a produir i seguir petites converses (a I5).


Llar“Song Bag”
(1 dia)

”Early Development”
(2 dies)

“Colour Bag”
(1 dia)

“Soft Books”
(1 dia)

I3“Song Bag”
(1 dia)

"Early Development”
(1 dia)

“Project”
(3 dies)


I4 “Phonics"
(1 dia)

"Early Development”
(1 dia)

“Project”
(3 dies)


I5“Phonics"
(1 dia)

“Reading”
(1 dia)

“Project”
(3 dies)


  • "Song Bag": És una bossa musical que conté joguines per a cada cançó. Per exemple, la cançó “Piggy on the railway” té associat un porc i un tren.
  • “Colour Bag”: És una bossa que conté objectes del color que es treballa en aquella sessió.
  • “Soft Books”: Contes en llengua anglesa per treballar diferents continguts.
  • “Early Development”: Treball de continguts bàsics i/o relacionats amb el projecte d’aquell moment.
  • “Phonics”: És un sistema que ensenya als alumnes el so específic de cada lletra en anglès per així ajudar-los a aprendre a llegir i escriure en aquesta llengua.
  • “Reading”: En aquestes sessions els alumnes llegeixen amb companyia de la mestra els llibres d’en Tom i la Kate. Una vegada són capaços de llegir cada llibre, se l’emporten a casa per ensenyar-los als pares.

El nostre objectiu principal és transmetre als nostres alumnes que aprendre una nova llengua no hauria de ser avorrit o difícil, sinó fàcil, divertit i significatiu.


Departament d’Anglès d’Educació Infantil


Competència global
Noticia