Batxillerat Internacional

Oportunitats i formació. Claus pel seu futur

Les Alzines imparteix des de l’any 2008 el Programa del Diploma (PD) del Batxillerat Internacional (IB), un programa educatiu de dos anys de durada dirigit a estudiants no universitaris entre els 16 i els 19 anys. Va ser fundat a Ginebra (Suïssa) el 1968 per l'Organització del Batxillerat Internacional (IBO), encarregada de desenvolupar programes d'educació internacional exigents i mètodes d'avaluació rigorosos.

L’objectiu de l’IB és formar joves solidaris, informats i àvids de coneixement, capaços de contribuir a crear un món millor en el marc de l’enteniment mutu i respecte intercultural. Constitueix una excel·lent preparació per a la universitat i la vida adulta, i gaudeix d'un ampli reconeixement entre les principals universitats del món. 

Les alumnes del Programa del Diploma de l’IB estudien sis assignatures de Nivell Superior o de Nivell Mitjà, segons el seu abast de coneixements, comprensió i habilitats. Les alumnes han de triar una assignatura de cada Grup de l'1 al 5 i a més a més una sisena assignatura de qualsevol d’aquests grups: 
Estudis de Llengua i Literatura
Adquisició de Llengües
Individus i Societats
Ciències
Matemàtiques 

D'aquesta manera, es garanteix una àmplia experiència en llengües, ciències socials, ciències experimentals i matemàtiques.  

El Programa del Diploma compta amb un tronc comú integrat per tres components: 
Monografia 
Teoria del Coneixement
Creativitat, Activitat i Servei (CAS) 

Aquests tres tenen per objectiu ampliar l'experiència educativa de les alumnes i desafiar-les a aplicar els seus coneixements i habilitats. 

La Monografia és un treball d'investigació independent i dirigit per la mateixa alumna que culmina amb un assaig de 4.000 paraules. Equival al treball de recerca del programa nacional. 

La Teoria del Coneixement convida les alumnes a reflexionar sobre la naturalesa del coneixement mitjançant una anàlisi crítica de les diferents formes de coneixement (la percepció, l'emoció, el llenguatge, la raó...) i tipus de coneixement (científic, artístic, matemàtic, històric...). Quan la finalitzen, les alumnes han de redactar un assaig i fer una presentació oral. 

A Creativitat, Acció i Servei els alumnes dediquen unes 150 hores en projectes on és necessari extreure un aprenentatge artístic (Creativitat), esportiu (Activitat) i/o solidari (Servei).