Aude! a Educació Infantil

A Educació Infantil tenim la intenció d'incorporar una cultura de pensament a les aules per tal que els alumnes aprenguin a aprendre, siguin creatius, eficients i cooperin entre ells.

Al projecte educatiu Aude! conviuen els fonaments de l’educació personalitzada i les metodologies didàctiques més avançades. 

A l'etapa d'Educació Infantil volem incorporar una veritable cultura de pensament a les aules per ajudar els alumnes a aprendre a pensar, a ser creatiu, a treballar amb eficiència i a cooperar amb els altres.

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/247168677" width="520" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

Noticia
Articles relacionats