Ambients a Llar 2

Aquest curs, a Llar 2 treballem mitjançat ambients i, molts es preguntaran... Què són els ambients?

Són una proposta metodològica que consisteix a distribuir els espais en diferents zones i cadascuna de les quals conté una proposta docent concreta.

D’aquesta manera, es respecten els diferents interessos dels nens/es, les seves necessitats educatives, els ritmes maduratius i velocitats de treball.


Aquesta organització té avantatges:

 • Es respecta el ritme maduratiu de cada nen.
 • S’afavoreix l’autonomia  perquè cada nen pot decidir en quins espais vol treballar i quins li agraden més.
 • S’afavoreix la socialització.
 • Permeten complir tots els objectius de l’etapa d’una manera més vivencial i autònoma.
 • Es respecta el ritme de treball i la velocitat de cada nen.


Com ho fem?

 • Tenim un espai de reunió o assemblea on fem l’estimulació primerenca (bits, contes, audicions...) on es presenten els diferents ambients que es treballaran aquell dia.
 • Ambient de joc simbòlic: disposen de material que faciliten el joc, la conversa i la identificació amb diferents rols (cuineta, disfresses, cotxes, nines...).
 • Espai de mini mons /construcció: disposen de diferents materials (animals, blocs de fusta, plàstics, cartó, pedres...) que possibilita diversos aprenentatges tant de nivell corporal i sensorial, com conceptes matemàtics (seriacions, formes geomètriques, pesos, volum, etc.)
 • Espai de psicomotricitat fina: és on s’inicien a la preescriptura i el traç. Disposen de diferents materials que estimulen l’escriptura i el dibuix d’una manera natural (pintura, gomets, sorra, ceres, papers...).
 • Laboratori de la llum: disposen d’un taula de llum amb diferents materials que els permeten observar, descobrir  formes i colors segons la seva imaginació i creativitat.
 • El paper de la mestra és preveure els objectius pedagògics de cada espai, triar els materials i les propostes que ajudaran a cada nen/a a descobrir i assimilar aquells aprenentatges. Voleu veure més fotografies?Noticia
Articles relacionats