6è PRIM – Vacunacions escolars

Informació, autorització i calendari

Benvolgudes famílies de 6è de primària,

Per indicació del Departament de Salut i a través dels equips d’atenció primària, us informem de les vacunacions que es duen a terme als alumnes als centres escolars seguint el programa de vacunació escolar de Catalunya (Ordre SLT/175/2016, de 20 de juny, que modifica el Decret 95/2014, d’1 de juliol, pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques).  

Aquest calendari, seguint un Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, a partir d’aquest curs es modificarà per ampliar l’estratègia de prevenció de la malaltia meningocòccica, ja que inclou la cobertura contra més tipus de meningococ. Els canvis són els següents:  

 • Substitució de la vacuna antimeningocòccica C conjugada (vacuna MC) a 6è de primària per la vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (vacuna MACWY).
 • Vacunació dels alumnes de 2n d’ESO durant 2 cursos escolars amb la vacuna MACWY.
 • També està previst promoure la vacunació dels nois i noies de 15 a 18 anys amb la vacuna MACWY des dels centres de salut.

Amb aquestes modificacions s’ofereix protecció addicional contra els serogrups ACWY no inclosos en la vacuna utilitzada fins ara.  

La vacunació és la millor opció per a la prevenció i el control de les malalties incloses en el calendari de vacunacions, i la millor alternativa tant per a la salut individual com per a la salut de la comunitat, a més de ser un dret ciutadà.

L’objectiu de la vacunació al centre escolar és facilitar-ne l’accés i continuar amb el calendari de vacunacions que s’inicia a la infància. Aconseguir que el màxim nombre de persones es vacunin ajuda a controlar la transmissió de les malalties i a protegir les persones més vulnerables. Per aquest motiu, és molt important la vostra col·laboració.

Les vacunes que s’administren a 6è curs d’educació primària són les següents:  

 • Vacuna contra el virus del papil·loma humà (vacuna VPH), en dues dosis.  
 • Vacuna contra l’hepatitis A (vacuna HA), en dues dosis. En el cas que la vostra filla estigui vacunada amb una dosi anterior (als 6 anys) se li administrarà únicament la segona dosi per finalitzar la pauta. 
 • Vacuna contra la varicel·la (vacuna V), que s’administra en dues dosis als nois i noies que no hagin passat la malaltia ni hagin rebut la vacuna. En el cas que la vostra filla estigui vacunada amb una dosi, se li administrarà la segona dosi. 
 • Vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (vacuna MACWY), en una única dosi, independentment de les dosis administrades de la vacuna MC. 

Per al curs 2019-2020, s’utilitza la vacuna contra el VPH nonavalent. Aquesta vacuna protegeix contra set tipus de virus del papil·loma humà causants de càncers i dos tipus causants de berrugues genitals. 

D’altra banda, es manté la vacuna anti-hepatitis A (abans, vacuna anti-hepatitis A i B), ja que els nois i noies ja estan vacunats contra l’hepatitis B. 

Pel que fa a la vacuna contra la varicel·la, es vacunen els nois i les noies susceptibles de patir-la, és a dir, els qui no han passat la malaltia ni han estat vacunats anteriorment amb dues dosis. Als qui han estat vacunats anteriorment amb una única dosi, se’ls administra la segona per tal de completar la vacunació. 

Per tal de millorar l’estratègia de prevenció de la malaltia meningocòccia, per aquest curs escolar es recomana l’administració d’una dosi de la vacuna MACWY als 11-12 anys. És convenient aplicar aquesta dosi encara que els alumnes ja hagin rebut altres dosis de la vacuna MC; es tracta d’un reforç per evitar la malaltia, ja que s’ha observat que la immunitat pot disminuir amb el pas del temps i inclou protecció contra altres serogrups (ACWY) no inclosos en la vacuna MC. 

En general, totes aquestes vacunes es toleren bé, malgrat que poden causar molèsties locals o malestar general (febre, desmais o mal de cap). Pràcticament mai no produeixen efectes adversos greus. 

A Les Alzines s’administrarà en diferents dosis segons aquest calendari:

 • 12 de novembre de 2019 (9.00 a 11.00): HA + VPH (6è)
 • 21 de gener de 2020 (9.00 a 11.00): MeningitisACWY + varicel.la (6è)
 • Data pendent de confirmació - abril de 2020 (9.00 a 11.00): varicel.la (6è)
 • 19 de maig de 2020 (9.00 a 11.00): HA +VPH (6è)

Us demanem que, abans del dia 23 d’octubre, lliureu a la tutora de la vostra filla una fotocòpia de la pàgina de les vacunes (si no consta el nom de la vostra filla poseu-lo a mà) que ha rebut fins ara, juntament amb el full amb l'autorització de les vacunes que voleu que se li administrin a l’escola.

El llibre de vacunacions ha de ser entregat a la tutora abans del dia de la vacunació, perquè la infermera encarregada complementi l’apartat corresponent. Aquest llibre restarà en possessió de l’escola fins al mateix moment de la vacunació, i us el tornarem un cop les alumnes hagin rebut la 1a dosi de la vacuna. Quan les nenes rebin les següents dosis us el demanarem de nou.

Només es vacunaran les alumnes que portin l’autorització paterna junt amb el llibre de vacunacions.

Per a qualsevol informació sobre aquestes vacunes, us podeu adreçar al pediatre de les vostres filles.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració, i restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte.

 

Consol Canals

Sotsdirectora de primària

Competència global
Noticia