6è PRIM - Optatives pel curs 19/20

Podran escollir alemán, francés o english project

Benvolguts pares,

Ens posem en contacte amb vosaltres perquè pugueu escollir les matèries optatives de la vostra filla. És important que llegiu tots els detalls. Els grups seran d’un màxim 25 alumnes.

Com sabeu, tant l’alemany com el francès suposen una segona llengua estrangera per a l’alumna i això representa un esforç addicional. Per la qual cosa voldríem aclarir alguns aspectes que us facilitin prendre la decisió de la mà de les tutores de 6è:

a. Treball per competències. Per aprofundir en les competències matemàtica i lingüística.

            - La cursaran les alumnes de 6è que tenen mitjana de AS.

            - També la podrà fer l’alumna que tingui dos AS en les àrees de Llengües o Matemàtiques.

b. English Project: aprofundeixen en l’anglès (oral i escrit) treballant altres temes com l’art, la cultura, els costums, etc…

Per al proper curs aconsellem que les alumnes que tinguin una mitjana d’Assoliment Notable o d’Assoliment Excel·lent triïn entre francès o alemany. Com que es tracta d'una segona llengua estrangera l'escola ha d'orientar les alumnes que consideri que poden seguir aquests estudis durant tota l'etapa de l'ESO.

d. Els criteris acadèmics per poder escollir l’alemany són els següents:

        - Haver aprovat totes les assignatures.

        - Nota final d’anglès AN o AE.

        - Nota final de català i castellà AN o AE.

        - Nota final de matemàtiques un AS com a mínim.

e. Els criteris acadèmics per poder escollir francès són els següents:

        - Haver aprovat totes les assignatures.

        - Nota final d’anglès AN o AE.

        - Nota final de català i castellà AN o AE.

Us voldríem recordar també que continuarà oferint-se la possibilitat d’estudiar francès acadèmic extraescolar, però no s’oferirà alemany extraescolar.

Podeu contestar el formulari adjunt. 

Moltes gràcies. 


Vanessa Díaz 

Coordinadora d’ESO


Preparats per al canvi
Noticia